Rubriky
KURZY

Metoda Hodnotového vzdělávání I.

 • 16 h, akreditováno MŠMT, akr. MSMT14414/2021-4-430
 • 1500 Kč/osobu a den

Čemu metoda Hodnotového vzdělávání pomáhá?Dětem a studentům

 • vytvářet si zdravý vztah k sobě, svým nejbližším, společnosti, životu
 • nalézat vnitřní motivaci, porozumění a smysl své práce
 • spolupracovat, komunikovat, rozhodovat se, být zodpovědný
 • myslet logicky, interpretovat, sumarizovat, analyzovat, plánovat a jít na věc
 • být upřímný, odvážný, etický a empatický
 • umět pomáhat
 • znát sám sebe a své hodnoty
 • aktivně se zapojovat do společnosti formou pomoci individuální, v rámci třídy a školy či spolupráce s neziskovými organizacemi

Školám

 • propojovat  žáky, rodiče, učitele a okolí školy v jeden spolupracující organismus
 • nalézat a sdílet společnouvizi, uvádět ji do praxe
 • vnímat a přijímat různost
 • vidět smysl svého konání
 • vytvářet situaci a prostředí, v němž si žáci a studenti uvědomují, že mohou měnit svět kolem sebe
 • podporovat psychické zdraví dětí a jejich schopnost ř ešit náročné životní situace
 • propojovat akademické dovednosti, sociální a občanské kompetence
 • vést k aktivnímu občanství
 • pracovat různými formami: individuálně,  v malých skupinách i v celém kolektivu
 • otevřít a projít témata osobní, vztahová a společenská prostřednictvím 160 uceleně metodicky zpracovaných lekcí My jsme svět
   V tomto dvoudenním kurzu je představena metoda hodnotového vzdělávání určená pro pedagogy všech typů škol, průvodce, vychovatele a pracovníky s dětmi a mládeží. Účastníci kurzu si osvojí konkrétní nástroje, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s hodnotami a vztahy ve třídě. Zároveň získají didaktické nástroje využitelné ve kterémkoliv předmětu. Učí se vést žáky a studenty zážitkovou formou, v níž děti zkoumají své pocity, názory a vztahy k sobě i druhým a utvářejí si tak vlastní systém hodnot a schopnost správně se rozhodovat.

  První den se seznámíte s metodou a jejím praktickým využitím s dětmi skrze interaktivní sebepoznávací prvky. Vyzkoušíte si konkrétní nástroje metody, které uplatníte při práci s dětmi, ale i s dospělými. Základní metodologii můžete s dětmi použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu. Druhý den je pak zaměřen na práci s učebnicemi My jsme svět. Absolvování tohoto kurzu je základem pro správné používání učebnic ve výuce. Učebnice je možné zakoupit po absolvování kurzu. Kurz je určen všem pracovníkům ve vzdělávacích a sociálních službách. Kurz pro vás připravíme také na objednávku  při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám na info@hvcm.cz.

Rubriky
KURZY

Metoda Hodnotového vzdělávání II.

 • 16 h, akreditováno MŠMT 
 • cena 1500 Kč/osobu a den

Pokračování pro absolventy kurzu Metodický kurz I. Prakticky založená nadstavba Metodického kurzu I. kde si vyzkoušíte nově získané poznatky a dovednosti. Kurz pro vás připravíme také na objednávku při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám na info@hvcm.cz.

Rubriky
KURZY

Hodnotové vzdělávání pro sborovny

 • 8 h/ 16h, akreditováno MŠMT
 • kurz je na objednávku

Specializovaný kurz pro sborovny, který je kromě výuky metodologie hodnotového vzdělávání zaměřený na individuální potřeby konkrétního pedagogického sboru. Minimální počet účastníků je 15 lidí. Napište nám na info@hvcm.cz.

Rubriky
KURZY

Třídnické hodiny s hodnotovkou – Workshop

Jak uchopit třídnické hodiny? Slouží jako setkání učitele a jeho žáků nebo jen k řešení absencí a kázeňských prohřešků? Během 90 minutového online workshopu Vám dáme tipy, jak tento čas strávit hodnotně a s hodnotami, nabídneme strukturu a inspirace a příklady dobré praxe.

 • Workshop pro vás připravíme na objednávku při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám na info@hvcm.cz.
Rubriky
KURZY

Jak čtou dospělácké pokyny děti – Workshop

90 minutový online workshop je vhodný pro všechny, kteří se věnují dětem a snaží se je formovat naživo i prostřednictvím monitoru počítače.

Online workshop přináší zamyšlení nad tím, jak v komunikaci s dětmi pracujeme s výroky, instrukcemi a otázkami. Co sledujeme, když se ptáme a proč se divíme, že tázaní slyší něco jiného? Na jaké instrukce a hlášky jsou děti tzv. alergické? Jak na otázky a odpovědi v distanční výuce? Lektoři dále nabídnou tipy a příklady dobré praxe.

 • Workshop pro vás připravíme na objednávku při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám na info@hvcm.cz.
Rubriky
Speciál

Ukázková lekce s mentoringem

Tento formát má zajistit možnost učit za přítomnosti zkušeného lektora s následným rozborem hodiny a její společné reflexi. Dvě hodiny v různých třídách nebo dvouhodinovka (90 minut) v třídě jedné si učitelé naplánují sami, mohou využít konzultace s lektorem. Následuje 90 minut společný mentoring učitelů s lektorem. Na náslechu při ukázkové lekci může být přítomno až 8 učitelů.

Mentoring tak poskytuje zpětnou vazbu a zároveň oporu prostřednictvím zkušeného mentora, díky čemuž se může pedagog dále zlepšovat.Rubriky
Speciál

Projektový den

Při projektovém dnu pracuje lektorka s jednou třídou 4 vyučovací hodiny a pátou vyučovací hodinu následuje reflexe s učitelem/učiteli, kteří se účastnili náslechu.

Náplň projektového dne s Vámi lektorka probere dopředu po telefonu, aby byl program na míru dané třídě.Rubriky
Speciál

Ukázková lekce

 

Ukázková lekce je právě pro Vás, v případě že:

 • Zvažujete účast na kurzu a zajímá vás, jak probíhá hodnotové vzdělávání přímo ve třídě s dětmi.
 • Absolvovali jste Základní kurz a rádi byste ještě zažili naši zkušenou lektorku v praxi s dětmi. 
 • Rádi byste hodnotovku představili kolegům. Lekce vedená zkušenou lektorkou a následný společný rozbor jim může poskytnout konkrétní obrázek. 
 • Absolvovali jste kurz před delší dobou a potřebujete si osvěžit základní principy
Rubriky
Uncategorized

Basic II.

[tpcourselist text=”fgdgdfgd bcbcfxbfcxhdf cgvbncfhdfhdhdfhdhb vbcfbfhcd bcbhfghfht” ]

Rubriky
Uncategorized

Basic I.

dcfdsfdsgdsgfd

fddbgdfbgdfbgdfx

fxbgdfgghdghds[tpcourselist text=”hdfhfhbdfhbdfbhfxbgfxbg bhfdghdhbd bhfdhbhdfxbhdfx” ]