Rubriky
KURZY

Metoda Hodnotového vzdělávání I.

Zjistěte, jak pracovat s tématem hodnot a vztahů dlouhodobě a systematicky. Metodický kurz se skládá ze dvou modulů – Úvodního kurzu a Metodologie práce s učebnicemi.

 • 16 h, akreditováno MŠMT, akr. MSMT14414/2021-4-430
 • 1500 Kč/osobu a den

Čemu metoda Hodnotového vzdělávání pomáhá?Dětem a studentům

 • vytvářet si zdravý vztah k sobě, svým nejbližším, společnosti, životu
 • nalézat vnitřní motivaci, porozumění a smysl své práce
 • spolupracovat, komunikovat, rozhodovat se, být zodpovědný
 • myslet logicky, interpretovat, sumarizovat, analyzovat, plánovat a jít na věc
 • být upřímný, odvážný, etický a empatický
 • umět pomáhat
 • znát sám sebe a své hodnoty
 • aktivně se zapojovat do společnosti formou pomoci individuální, v rámci třídy a školy či spolupráce s neziskovými organizacemi

Školám

 • propojovat  žáky, rodiče, učitele a okolí školy v jeden spolupracující organismus
 • nalézat a sdílet společnouvizi, uvádět ji do praxe
 • vnímat a přijímat různost
 • vidět smysl svého konání
 • vytvářet situaci a prostředí, v němž si žáci a studenti uvědomují, že mohou měnit svět kolem sebe
 • podporovat psychické zdraví dětí a jejich schopnost ř ešit náročné životní situace
 • propojovat akademické dovednosti, sociální a občanské kompetence
 • vést k aktivnímu občanství
 • pracovat různými formami: individuálně,  v malých skupinách i v celém kolektivu
 • otevřít a projít témata osobní, vztahová a společenská prostřednictvím 160 uceleně metodicky zpracovaných lekcí My jsme svět
   V tomto dvoudenním kurzu je představena metoda hodnotového vzdělávání určená pro pedagogy všech typů škol, průvodce, vychovatele a pracovníky s dětmi a mládeží. Účastníci kurzu si osvojí konkrétní nástroje, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s hodnotami a vztahy ve třídě. Zároveň získají didaktické nástroje využitelné ve kterémkoliv předmětu. Učí se vést žáky a studenty zážitkovou formou, v níž děti zkoumají své pocity, názory a vztahy k sobě i druhým a utvářejí si tak vlastní systém hodnot a schopnost správně se rozhodovat.

  První den se seznámíte s metodou a jejím praktickým využitím s dětmi skrze interaktivní sebepoznávací prvky. Vyzkoušíte si konkrétní nástroje metody, které uplatníte při práci s dětmi, ale i s dospělými. Základní metodologii můžete s dětmi použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu. Druhý den je pak zaměřen na práci s učebnicemi My jsme svět. Absolvování tohoto kurzu je základem pro správné používání učebnic ve výuce. Učebnice je možné zakoupit po absolvování kurzu. Kurz je určen všem pracovníkům ve vzdělávacích a sociálních službách. Kurz pro vás připravíme také na objednávku  při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám na info@hvcm.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *