Hodnotové vzdělávání

Nalézt své hodnoty, naučit se s nimi pracovat, fungovat v kolektivu nebo se umět rozhodovat je důležitá výbava do života a zaslouží si být součástí vzdělávání stejně jako matematika, nebo čeština. 

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je příležitost pro všechny vzdělávací instituce, či organizace, které mají zájem vnést do výuky důležitá témata hodnot a vztahů. Díky nim se tak mohou žáci i studenti lépe orientovat ve světě – jak v tom svém vnitřním, tak v tom vnějším.

naproti

Projekt pomáhá navázat dlouhodobou spolupráci učitelů a sociálních pracovníků z NZDM. Poskytuje účinnou pomoc pro děti ohrožené školním neúspěchem nebo sociálním vyloučením.

naproti Dětem z Ukrajiny

Tento projekt využívá naše dlouholeté know-how ohledně propojování základních škol a nízkoprahových zařízení. Přináší nejrůznější volnočasové aktivity pro kolektivy, jejichž součástí jsou děti s odlišným mateřským jazykem (ať už z Ukrajiny, nebo jiných zemí)

vrstevnické programy – Mr. Teacher

Projekt podporuje středoškoláky a děti na základních školách v „peer-to-peer“ doučování. Vrstevnické vzdělávání umožňuje dětem, aby se učily od sebe navzájem a získávaly nejen vědomosti, ale také cenné dovednosti do života.

Máte zájem o vrstevnický program ve vaší škole?Napište nám na info@hvcm.cz.

články

praxe učitelů

podpořte nás

Chcete nám pomoci rozvíjet hodnotové vzdělávání? Tady je několik možností jak můžete… děkujeme.