Hodnotové vzdělávání

Nalézt své hodnoty, naučit se s nimi pracovat, fungovat v kolektivu nebo se umět rozhodovat je důležitá výbava do života a zaslouží si být součástí vzdělávání stejně jako matematika, nebo čeština. 

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je příležitost pro všechny vzdělávací instituce, či organizace, které mají zájem vnést do výuky důležitá témata hodnot a vztahů. Díky nim se tak mohou žáci i studenti lépe orientovat ve světě – jak v tom svém vnitřním, tak v tom vnějším.

naproti

Učitelé a sociální pracovníci na jedné lodi
Když se učitelé a sociální pracovníci v blízkých Nízkoprahových zařízení spojí, dějí se věci! Jejich spolupráce efektivně pomáhá dětem, které jsou nejvíce ohrožené školním neúspěchem, sociálním vyloučením, nebo potřebují jiný druh podpory. V projektu Naproti takovou podporu získaly již stovky dětí. Zajímá vás, jak na spolupráci s místní školou či nízkoprahem? Vše se dozvíte v metodice a webináři. Také si můžete zdarma stáhnout lekce hodnotového vzdělávání upravené pro využití v nízkoprahových centrech. Záznam webináře k projektu Naproti můžete zhlédnout zde. Můžete nám také napsat na naproti@hvcm.cz.

naproti Dětem z Ukrajiny

Tento projekt využívá naše dlouholeté know-how ohledně propojování základních škol a nízkoprahových zařízení. Přinesli nejrůznější volnočasové aktivity pro kolektivy pro ukrajinské, české děti a další děti s odlišným mateřským jazykem. Zajímají Vás naše zkušenosti v propojování ZŠ a NZDM při práci s dětmi s OMJ? Stáhněte si metodiku! Projekt byl možný díky podpoře Nadace České spořitelny.

vrstevnické programy – Mr. Teacher

Projekt podporuje středoškoláky a děti na základních školách v „peer-to-peer“ doučování. Vrstevnické vzdělávání umožňuje dětem, aby se učily od sebe navzájem a získávaly nejen vědomosti, ale také cenné dovednosti do života.

Máte zájem o vrstevnický program ve vaší škole?Napište nám na info@hvcm.cz.

články

praxe učitelů

podpořte nás

Chcete nám pomoci rozvíjet hodnotové vzdělávání? Tady je několik možností jak můžete… děkujeme.

číslo účtu: 2100791160/2010