co je naproti?

Dlouhodobá spolupráce učitelů a sociálních pracovníků zaměřená na účinnou pomoc pro děti ohrožené školním neúspěchem či sociálním vyloučením.

Hodnotovka v NZDM i ve škole

V rámci Naproti budou učitelé i sociální pracovníci seznámeni s metodou Hodnotového vzdělávání a následně jim nabízíme průběžnou metodickou podporu.

Letní školy a společné akce

Společně s učiteli, sociálními pracovníky a dobrovolníky připravujeme letní školy Naproti. Během školního roku se v rámci projektu konají i jednodenní akce. Smyslem je podpora jednotlivých dětí a vzájemné obohacování sociálních pracovníků a učitelů.

Metodika a materiály pro naše partnery

Sociální pracovníci i učitelé mohou čerpat z učebnic, adaptovaných lekcí a průvodce s příklady dobré praxe a tipy, jak spolupráci mezi NZDM a ZŠ navázat. Cílem průvodce je sdílet přínosy a formy takového propojení a předat zájemcům získané zkušenosti.

V roce 2022 jsme v Naproti díky podpoře MŠMT měli možnost zajistit doučování 80ti dětem.
Děkujeme za vyjádřenou důvěru a děkujeme také všem, kteří se práce s dětmi zúčastnili a pomáhali jim.

ke stažení:

galerie

spolupracující organizace:

partneři projektu:

Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Družstevní 490, 273 07 Vinařice