Rubriky
KURZY

Metoda Hodnotového vzdělávání I.

 • 16 h, akreditováno MŠMT
 • 1200 Kč/osobu a den

První den se zabýváme metodou a jejím praktickým využitím skrze interaktivní sebepoznávací prvky. Vyzkoušíte si konkrétní nástroje metody, které uplatníte při práci s dětmi i dospělými. Základní metodologii můžete s dětmi použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu.

Druhý den je pak zaměřen na práci s učebnicemi My jsme svět. Absolvování tohoto kurzu je základem pro správné používání učebnic ve výuce. Učebnice je možné zakoupit po absolvování kurzu. Kurz je určen všem pracovníkům ve vzdělávacích a sociálních službách. Je možné zúčastnit se pouze prvního dne.  Kurz pro vás připravíme také na objednávku  při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám.

Rubriky
KURZY

Metoda Hodnotového vzdělávání II.

 • 16 h, akreditováno MŠMT
 • cena 1200 Kč/osobu a den

Pokračování pro absolventy kurzu Metodický kurz I. Prakticky založená nadstavba Metodického kurzu I. kde si vyzkoušíte nově získané poznatky a dovednosti. Kurz pro vás připravíme také na objednávku při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám.

Rubriky
KURZY

Hodnotové vzdělávání pro sborovny

 • 8 h/ 16h, akreditováno MŠMT
 • kurz je na objednávku

Specializovaný kurz pro sborovny, který je kromě výuky metodologie hodnotového vzdělávání zaměřený na individuální potřeby konkrétního pedagogického sboru. Minimální počet účastníků je 15 lidí. Napište nám.

Rubriky
KURZY

Hodnocení

 • 8 h, akreditováno MŠMT
 • cena 1200 Kč/ osobu

Hodnocení se vzděláváním úzce souvisí, proto jsme se mu rozhodli věnovat samostatný kurz. Cílem je seznámit účastníky s novými formami a strategiemi hodnocení ve vzdělávání, a to formou praktického semináře. Kurz pro vás připravíme také na objednávku, kdy minimální počet účastníků je 15 lidí. Napište nám.

Rubriky
KURZY

Hodnotové vzdělávání a internetová bezpečnost

 • 16 h, 4 odpolední bloky, akreditováno MŠMT
 • cena 2400 Kč

Rozhodnutí děláme na základě našich hodnot, pohyb v online prostředí nás ovlivňuje a přenáší se do běžného života.
Abychom dohlédli důsledky našeho jednání, musíme užívání technologií a pohybu v digitálním světě rozumět.
Tento kurz dá nahlédnout do fungování online prostředí a seznámí účastníky s konkrétními způsoby, jak se v tomto prostředí bezpečně a zodpovědně pohybovat.

16 hodinový kurz je rozdělen do 3 setkání vždy od 14h do 18:30, včetně přestávek. I tento kurz pro vás rádi připravíme na objednávku, například pro Vaši sborovnu. Minimálním počet účastníků je 15. Napište nám.

Rubriky
KURZY

Hodnotové vzdělávání pro mateřské školy

 • 16 h, akreditováno MŠMT
 • cena 1200 Kč/osobu a den

Tento kurz je určen vychovatelům v mateřských školách. Kurz obsahuje sebepoznávací a metodickou část i praktické postupy pro práci s dětmi. Kurz je akreditován MŠMT. Kurz pro vás připravíme také na objednávku při minimálním počtu 15 účastníků. Napište nám.