Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Naproti 2023 

Evidenční číslo projektu: 0043/DOUCOVANI_NNO/2023

Smyslem projektu Naproti 2023  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.  Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží. Na základě této spolupráce podpořil projekt Naproti 2023 doučováním 40 dětí v Praze a Kutné Hoře. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi. 

Cílem projektu je podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání, pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání, obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků, realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno. 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Naproti 2022 

Evidenční číslo projektu: 0043/DOUCOVANI_NNO/2022

Smyslem projektu Naproti 2022  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.  Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží. Na základě této spolupráce podpoří projekt Naproti 2022 doučováním 80 dětí především v rámci 8 letních škol konaných  v Praze, Olomouci, Kutné Hoře, Mostě a Brně. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi. 

Cílem projektu je podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání, pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání, obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků, realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno. 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2