OBCHODNÍ PODMÍNKY

Použití výukových materiálů
Všechny předkládané materiály jsou součástí výukového systému Hodnotového vzdělávání, jehož autorkou je sestra Cyril Mooney, Ph.D. Je možné je použít tam, kde budou prospěšné, ale s řádným uvedením autorky a ne za účelem vytváření zisku. Materiály podléhají Copyright.

Úhrada účastnických poplatků a slevy
Vaše registrace je platná po odeslání přihlášky a přijetí platby. Pokud opravdu toužíte zúčastnit se kurzu, ale je pro vás finančně nedostupný, kontaktujte nás a budeme se snažit pomoci. Naším zájmem je především, aby se systém výuky Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney šířil a prospíval všem.

Přihlášky na seminář a odhlášení ze semináře
Na seminář se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky na webu.  V případě zájmu převyšujícího kapacitu jsou přednostně uspokojeni zájemci, kteří poslali přihlášku dříve. Odhlášení ze semináře lze provést e-mailem nebo telefonicky před zaplacením účastnického poplatku. Podrobné informace o semináři Vám zašleme týden před jeho konáním. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

V případě zrušení vaší účasti méně než 7 dní před začátkem semináře, anebo pokud se semináře bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Změnu účastníka sdělte lektorovi před konáním semináře. 

Pokud již byla faktura zaplacena a chcete se z kurzu odhlásit (dříve než 7 dní před kurzem), vrácená částka bude ponížena o 250,-. Jedná se o účetní náklady, náklady na poplatek platební brány a další služby spojené s transakcí.

Změna termínu semináře
Ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) můžeme změnit termín konání semináře. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze seminář buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.

Povolené absence účastníka semináře

  • u 8-hodinového semináře je podmínkou 100 %ní účast
  • u 16-hodinového semináře je povolená 10 % absence, tj. 2 vyučovací hodiny
  • u 40-hodinového semináře je povolena 10 % absence, tj. 4 vyučovací hodiny

Pokud absence přesáhnou toto množství, nemůžeme bohužel udělit certifikát.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podmínkou pro vystavení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení Vašeho jména, příjmení, data a místa narození.

Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich a pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. 

Hodnotovové vzdělávání Cyril Mooney
Cyril Mooney Education, z.s.
www.hvcm.cz

 
Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2