co je naproti dětem z ukrajiny?

Tento projekt využívá naše dlouholeté know-how ohledně propojování základních škol a nízkoprahových zařízení. Přináší nejrůznější volnočasové aktivity pro kolektivy, jejichž součástí jsou děti s odlišným mateřským jazykem (ať už z Ukrajiny, nebo jiných zemí).

proč projekt vznikl

Kvůli válce na Ukrajině nastoupilo do českých škol velké množství ukrajinských dětí, které potřebují jazykovou, sociální i psychologickou podporu. Je pro ně důležité nejen to, aby se naučily cizí jazyk, ale také trávit čas v prostředí založeném na porozumění a přijetí ze strany vzdělavatelů i vrstevníků.

jak na to jdeme

Z našich zkušeností vyplývá, že při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do nového prostředí pomáhají aktivity, které jsou společné pro všechny děti bez ohledu na národnost: hry a různě zaměřené tvůrčí aktivity.

co je naším cílem

Tým složený z učitelů, sociálních pracovníků a externích lektorů na základě naší metodiky vytváří pro děti zábavné tvůrčí programy, které dětem pomáhají lépe se navzájem poznat a společně si užít kvalitně strávený čas.

Stáhněte si metodiku i vy

Své zkušenosti nyní sdílíme v podobě přehledné metodiky. Tohoto praktického průvodce v začleňováním ukrajinských dětí si můžete zdarma stáhnout níže a okamžitě začít využívat v praxi.

ke stažení:

galerie

spolupracující organizace:

partneři projektu:

Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2