jak začít?

Pakliže vás téma hodnot i vztahů zajímá a rádi byste je zakomponovali do vaší výuky, není nic jednoduššího, než se přihlásit na některý z našich otevřených kurzů, nebo kurz objednat pro celou sborovnu na info@hvcm.cz. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Doporučujeme začít s kurzem Metoda hodnotového vzdělávání I., kde vás naši zkušení lektoři naučí, jak s tématy hodnot a vztahů pracovat pomocí ověřené metodologie doplněné o učebnice My jsme svět, které si můžete po úspěšném absolvování kurzů koupit. Základní metodologii můžete použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu.

Po absolvování kurzu Vás pozveme do naší komunity učitelů hodnotového vzdělávání nazvané Záhodno.  Tady získáte od lektorů i kolegů další podporu při zavádění metody do praxe. 


Kurzy

Metoda Hodnotového vzdělávání I.
Zjistěte, jak pracovat s tématem hodnot a vztahů dlouhodobě a systematicky. Metodický kurz se skládá ze dvou modulů – Úvodního kurzu a Metodologie práce s učebnicemi.
Metoda Hodnotového vzdělávání II.
Absolventi Metodického kurzu I. zde prohloubí své porozumění metodě a vyzkouší si její aplikaci ve výukových předmětech.
Hodnotové vzdělávání pro sborovny
Sborovny, které se s metodou hodnotového vzdělávání seznámily v Úvodním kurzu, mohou na kurz dále navázat a společně si ujasnit svou vizi a možnosti aplikace hodnotového vzdělávání v každodenním životě školy.
Třídnické hodiny s hodnotovkou - Workshop
Tento 90minutový online workshop je vhodný pro všechny, kteří se věnují dětem v třídnických hodinách.
Jak čtou dospělácké pokyny děti – Workshop
Tento 90minutový online workshop je vhodný pro všechny, kteří se věnují dětem a snaží se je formovat naživo i prostřednictvím monitoru počítače.

Návazné programy

Ukázková lekce s mentoringem
Absolventi kurzů Hodnotového vzdělávání dostanou přímo ve své škole možnost zpětné vazby a zároveň oporu prostřednictvím zkušeného mentora, díky čemuž se pedagogové mohou dále zlepšovat.
Projektový den
Zkušený lektor bude pracovat s vašimi žáky na konkrétním tématu. S vámi pak projde možnosti přesahu zvolených metod a postupu do další výuky.
Ukázková lekce
Ukázková lekce představuje v praxi metodu Hodnotového vzdělávání a práci s učebnicemi My jsme svět. Naše lektorka přijede do vaší školy, odučí 2 vyučovací hodiny ve vaší třídě (téma předem konzultuje s učitelem/učitelkou dané třídy), následuje 45 minut reflexe hodiny s učiteli vaší školy, kteří se zúčastnili náslechu (až 8 učitelů).

učebnice

Učebnice MY JSME SVĚT jsou určeny pro děti od 1. třídy až po střední školu. Pro české děti jsme je adaptovali podle originálu, který vytvořila Cyril Mooney. Každou učebnici ilustroval jiný český ilustrátor a je doplněna o sadu písní, které na témata v učebnicích složili české kapely a hudebníci. Na Metodickém kurzu I. se s metodou i učebnicemi seznámíte, naučíte se s nimi pracovat a po úspěšném absolvování kurzu si je můžete zakoupit.

stáhněte si

Obsah je dostupný pouze pro absolventy metodických kurzů.

Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2